Bugun...Soma: Bir y?lda neler oldu?
Tarih: 13-05-2015 14:26:39 Güncelleme: 13-05-2015 14:52:39 + -


Manisa'n?n Soma ?lçesi'nde 301 madencinin geçen sene bugün hayatlar?n? kaybetti?i facian?n y?ldönümünde madencilerin yak?nlar? mezarlar?n?n ba??na ko?tu. 365 gün önce saat 15.30'da Soma Kömür ??letmeleri A.?.'ye ait ocakta yang?n ç?kmas?yla ba?layan felaketin günümüze kadar olan süreçteki i?leyi?i ?u ?ekilde:

facebook-paylas
Tarih: 13-05-2015 14:26

Soma: Bir y?lda neler oldu?

 13 May?s 2014, saat 15.30 Soma Kömür ??letmeleri A.?.'ye ait ocakta yang?n ç?kt?.

13 May?s 2014 saat 17.30 ocakta ç?kan yang?n ve sonras?nda madencilerin mahsur kald??? haberleri son dakika olarak duyurulmaya ba?land?.

13 May?s saat 18.00 Soma Kaymakam? Mehmet Bahattin Atç?, ocaktaki yang?n ve patlamada 1 i?çinin vefat etti?ini 300 madenciyi kurtarma çal??malar?n?n sürdü?ünü söyledi.

13 May?s 2014 saat 19.00 ocakta yo?un dumanda mahsur kalan i?çileri kurtarmak için temiz hava verilmeye ba?land?. 

13 May?s 2014 saat 20.30 Soma Kömür ??letmeleri A.?.'den yaz?l? aç?klama, “Kazan?n nas?l gerçekle?ti?ine dair inceleme ve ara?t?rmalar ba?lat?lm??t?r. Birinci önceli?imiz içerideki çal??anlar?m?z?n bir an önce sa? salim kurtar?lmas?d?r" denildi.

13 May?s 2014 saat 21.00 Çal??ma ve sosyal Güvenlik Bakanl???'ndan aç?klama, müfetti?lerce ocakta, 2012 y?l?nda 2 kez, 2013 y?l?nda 2 kez ve son olarak da 13-14, 17-18 Mart 2014 tarihinde i? sa?l??? ve güvenli?i yönünden tefti? yap?ld???, mevzuat ayk?r? bir durum görülmedi?i bilgisi verildi.

13 May?s 2014 saat 21.00 kurtarma çal??malar? süren ocakta, mahsur kalan madenciler aras?nda hayat?n? kaybedenlerin bulundu?u bilgisi gelmeye ba?lad?.

13 May?s 2014 saat 21.30 Ankara'da Haber Kameramanlar? Derne?i'nin ödül gecesinde konu?an Ba?bakan Erdo?an'dan, faciayla ilgili ilk aç?klamay? yapt?.

13 May?s 2014 saat 21.30, AFAD Ba?kanl???, 17 madencinin hayat?n? kaybetti?ini, 19'unun tedaviye al?nd???, 200'ün üzerinde ocakta mahsur oldu?unu aç?klad?.

13 May?s 2014 saat 22.30 Maden ?? Sendikas? yetkilileri ocakta hayat?n? kaybeden madencilerin say?s?n?n 20'i oldu?unu aç?klad?. 

13 May?s 2014 saat 23.00 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, oca??n hemen yan?ndaki bina olu?turulan kriz masas?n?n ba??na geçti.

13 May?s 2014 saat 23.30 facian?n büyüklü?ünün her geçen dakika daha da büyük oldu?unun ortaya ç?kmas?yla, AFAD K?z?lay gibi kurumlar?n? yan? s?ra çe?itli illerin belediyelerinden, kurtarma ekipleri de bölgeye sevkedilmeye ba?land?.

13 May?s 2014 saat 00.30, Manisa Büyük?ehir Belediye Ba?kan? MHP'li Cengiz Ergün, resmi olmayan bilgilere göre 157 madenci öldü, 75'i yaral? diye aç?klad?.

14 May?s saat 01.00 Enerji Bakan? belli zaman aral?klar?nda bas?n toplant?s? düzenleyip kurtarma çal??malar? hakk?nda bilgi vermeye ba?lad?. 

14 May?s 2014 saat 02.30, Maden oca??nda karbondioksit ve duman nedeniyle kurtarma çal??malar?na ara verildi.

14 May?s saat 03.30, Enerji Bakan? Taner Y?ld?z'dan aç?klama; 166 madenci öldü, 4'ü a??r 80 yaral? var.

14 May?s saat 09.00, Enerji Bakan? Taner Y?ld?z, ölü say?s?n?n 201'e ç?kt???n? söyledi. 

14 May?s 2014 saat 10.00, Ba?bakanl?k, faciadan dolay? üç günlük yas ilan etti.

14 May?s 2014 saat 11.00 K?rka?aç'taki so?uk hava deposunda bulunan 146 madencinin cenazeleri aile yak?nlar?na teslim edilmeye ba?land?.

14 May?s 2014 saat 14.00, o zaman Ba?bakan olan Recep Tayip Erdo?an, facian?n oldu?u oca?? inceledi. Can kayb?n? 232 olarak aç?klad?.

14 May?s 2014 saat 15.30 CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, facia madeninde incelemelerde bulundu. 

14 May?s 2014 saat 18.30, Enerji Taner Y?ld?z, hayat?n? kaybedenlerin say?s?n?n 245'e yükseldi?ini aç?klad?. 

14 May?s 2014 ölen madenciler memleketlerinde topra?a verilmeye ba?land?. 

15 May?s 2014 saat 08.00 Enerji Taner Y?ld?z, hayat?n? kaybedenlerin say?s?n?n 282'ye yükseldi?ini aç?klad?. 

15 May?s 2014 saat 14.00 Cumhurba?kan? Abdullah Gül, facian?n meydana geldi?i ocakta incelemelerde bulundu. 

15 May?s 2014, saat 17.00 MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli, Soma'y? ziyaret etti

16 May?s 2014saat 09.00 Enerji Bakan? Taner Y?ld?z, kurtarma çal??malar?n?n sürdü?ünü ölen madenci say?s?n?n 301 olabilece?ini aç?klad?.

16 May?s 2014 saat 14.30 Soma Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Alp Gürkan, Genel Müdür Ramazan Do?ru ve ??letme Müdürü Ak?n çelik'le birlikte bas?n toplant?s? düzenledi. 

16 May?s 2014 saat 23.00 Enerji Bakan? Taner Y?ld?z, ölen madenci sayas?n?n 292'ye yükseldi?ini söyledi

17 May?s 2014 faciay? ara?t?rmak için ilk bilirki?i heyeti oca?a girdi. 

17 May?s 2014 saat ocakta tüm ölen madencilerin cesedi ç?kart?ld?. Ölü say?s? 301 olarak aç?kland?. Kurtarma çal??malar? sonland?r?ld?. 

18 May?s 2014, Soma savc?l???n?n ba?latt??? soru?turma kapsam?nda soma kömür ??letmeleri A.?. Yönetim Kurulu Ba?kan? Can Gürkan gözalt?na al?nd?. 

18 May?s 2014 Arama kurtarma çal??malar?n?n sona ermesiyle, facian?n ya?and??? maden sahas? görevliler d???nda tümüyle bo?alt?ld?. 

19 May?s 2014 Can Gürkan dahil 8 ki?i tutukland?.

6 Haziran 2014 ölen madenci Mustafa Kocaba?'?n ailesi ad?na Avukat Hakan Kahraman'?n açt??? tazminat davas?ndan dolay?, Soma Kömür ??letmeleri A.?.'nin mallar?na tedbir konuldu. 

6 Haziran 2014 Soma olay?n? ara?t?ran meclis ara?t?rma komisyonu üyeleri, ilçeye gelip inceleme yapt?.

20 Temmuz 2014 bilirki?i heyeti ikinci kez oca?a girip inceleme yapt?.

4 A?ustos 2014 ölen madenciler için yard?mlarla, 602 konut yap?lmas?na karar verildi. 

18 Eylül 2014 bilirki?inin ikinci raporu soru?turmay? yürüten cumhuriyet savc?lar?na verildi.

3 Kas?m 2014 Soma Cumhuriyet Savc?l??? fezlekeyi Akhisar Ba?savc?l???na verdi.

10 Kas?m 2014 Soma facias? iddianamesi, Akhisar A??r Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 

25 Kas?m 2014 Akhisar A??r Ceza Mahkemesi, 4 noksan madde sebebiyle iddianameyi savc?l??a iade etti. 

4 Aral?k 2014 madencilere yeni haklar getiren yasa, Dünya Madencilere Günü'nde yasala?t?.

26 ?ubat 2015 iddianamede ikinci kez Akhisar A??r Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

2 Mart 2015 Akhisar A??r Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul edildi. 

13 Nisan 2015 8'i tutuklu 45 san???n yarg?lanmas?na, Akhisar Bülent Ci?ero?lu Kültür Merkezi Salonu'nda ba?land?. 

24 Nisan 2015, 8'i tutuklu 45 san???n yarg?lanmas? 15 Haziran 2015 tarihine ertelendi
Kaynak: DHA

Editör: Eda Ç?narFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAN?SA Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERÄ°
 • BAYRAM KUTLAMALARI
  BAYRAM KUTLAMALARI
 • MALTEPE'DE KARNE HEYECANI
  MALTEPE'DE KARNE HEYECANI
 • Ba? a?r?s?ndan kurtulman?n 8 yolu
  Ba? a?r?s?ndan kurtulman?n 8 yolu
 • 16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir finalle son buldu
  16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir finalle son buldu
 • Dünyan?n en çok kazanan yazarlar?
  Dünyan?n en çok kazanan yazarlar?
 • ?nternet Fim Deposu (?MDb)'ye göre ölmeden önce izlemeniz gereken 50 film
  ?nternet Fim Deposu (?MDb)'ye göre ölmeden önce izlemeniz gereken 50 film
 1. BAYRAM KUTLAMALARI
 2. MALTEPE'DE KARNE HEYECANI
 3. Ba? a?r?s?ndan kurtulman?n 8 yolu
 4. 16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir finalle son buldu
 5. Dünyan?n en çok kazanan yazarlar?
 6. ?nternet Fim Deposu (?MDb)'ye göre ölmeden önce izlemeniz gereken 50 film
FOTO GALERÄ°
VÄ°DEO GALERÄ°
 • "Sesimi Duyan Var" - AKUT
 • 16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Havai Fi?ek Gösterisi
  16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Havai Fi?ek Gösterisi
 • 16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali
  16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali
 • Gözleri kapal? çocuklar?n anne aray???
  Gözleri kapal? çocuklar?n anne aray???
 • As?l i?renç olan internet zorbalar?n?n yüzü
  As?l i?renç olan internet zorbalar?n?n yüzü
 • 22. y?l?nda Can Dündar'?n Mad?mak Katliam? belgeseli
  22. y?l?nda Can Dündar'?n Mad?mak Katliam? belgeseli
 1. "Sesimi Duyan Var" - AKUT
 2. 16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Havai Fi?ek Gösterisi
 3. 16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali
 4. Gözleri kapal? çocuklar?n anne aray???
 5. As?l i?renç olan internet zorbalar?n?n yüzü
 6. 22. y?l?nda Can Dündar'?n Mad?mak Katliam? belgeseli
VÄ°DEO GALERÄ°
YUKARI